ca
  • CORREDISSA DE VIDRE
  • CORREDISSA DE VIDRE
  • CORREDISSA DE VIDRE

CORREDISSA DE VIDRE

Caldetes

2019

Perfileria d’alumini de trencament de pont tèrmic model Corvison de CORTIZO, vidres SELECTIUS (estalvi per a hivern i estiu). Corredissa 3 fulles de 3 carrils. Encreuament minimalista de 20 mm.

El client buscava tenir la màxima visibilitat possible (creus minimalistes de 20 mm), no tenir obstacles en el pas (guia inferior), aïllament tèrmic amb perfil de trencament i vidres selectius.